יוסף מלמד, יונתן קוברסקי, אריק גולדברג, מוטי מירוני , רותי ופיני עוז – על נדיבותם הרבה.

רפת "ניר בכרמל" (שותפות ניר עציון – עין כרמל) , מפעל פלסאון (מעגן מיכאל)

, יוסף מלמד, יונתן קוברסקי, אריק גולדברג, מוטי מירוני , רותי ופיני עוז – על נדיבותם הרבה.