לחוג סיירות "החברה להגנת הטבע" , יואל וירבדה (עין הוד) ואלחנן בן סירא (ניר עציון) – על הקמת מרכז מידע למטיילי השביל

חוג סיירות "החברה להגנת הטבע" , יואל וירבה (עין הוד)  ואלחנן בן סירא (ניר עציון) – על הקמת מרכז מידע למטיילי השביל

לחברה להגנת הטבע על תרומת חומרי הבניה למרכז המידע