ועדת ההיגוי

חברי ועדת ההיגוי:

הרב רונן לוביץ- רב המשק, ניר עציון

שחר דגני – מנהל הקהילה – ניר עציון

מיקי ויובל צור-צרופה

דונה וזיו דורקם- עין אילה

ענת רוזנבלט-כרם מהר"ל

חגי קדר-כרם מהר"ל

רלי גולן-זכרון יעקב

נעם זהר-ניר עציון

ענת זהר-עין הוד

מאיר בן סירא-ניר עציון

גלית שמש, עו"ד- קרן לחיים ע.ר.

ניר מלמד-עין הוד